Sazebník výkonů hrazených registrujícím pacientem

 

 
potvrzení na řidičský průkaz
   
400 Kč
 
potvrzení pro řidiče z povolání
   
500 Kč
 
vyšetření pro zbrojí průkaz
   
750 Kč
 
vyšetření pro prodloužení zbrojího průkazu
   
500 Kč
 
Vstupní prohlídka pro zaměstnavatele
   
500 Kč
 
Vystavení potravinářského průkazu
   
400 Kč
 
Výpis ze zdravotní dokumentace
   
250 Kč
 
Potvrzení ke studiu - studenti
   
100 Kč
 
Potvrzení ke studiu - pracující
   
200 Kč
 
Vyšetření před kosmetic. operacemi a umělým přerušením těhotenství
 
500 Kč
 
Vyšetření před lázněmi pro samoplátce
   
200 Kč
 
Zpráva pro soudy a cestovní kalendáře
   
150 Kč
 
Vyšetření pro sportovní akce
   
200 Kč
 
Aplikace očkovacích látek mimo povinné očkování 
   
200 Kč
 
vyšetření pro domov důchodců
   
280 Kč
 
Vystavení duplikátu pracovní neschopnosti
   
50 Kč
     
Sazebník výkonů hrazených neregistrujícím pacientem
 
vyšetření pacienta bez zdrav. pojištění
   
250 Kč
 
kontrolní vyšetření
   
200 Kč
 
Vstupní prohlídka pro zaměstnavatele
   
700 Kč
 
Vystavení zdravotního průkazu
   
500 Kč
 
Vyšetření EKG
   
200 Kč
 
Vyšetření CRP
   
170 Kč
 
Vyšetření na glykovaný hemoglobi-dlouhodobý cukr
   
200 Kč
 
Vyšetření glykemine na lačno
   
100 Kč
 
Pořízení kopie zpráv ( 1 stránka ) 
   
5 Kč
 
Pořízení kopie zpráv ( oboustranný tisk ) 
   
10 Kč